Milton Ausherman
Home
SNOWFLAKESPRINT

Milton Ausherman: flakes plus, oil on canvas, 48" x 48", 1995.