Milton Ausherman
Home
pokeyhontas

Milton Ausherman: pokeyhontas, oil on mounted board, 40" x 60", 2002.