Milton Ausherman
Home
V623x18

Milton Ausherman: the more apt to impose, oil on mounted board, 23" x 18", 2013.